Hotline: 0908 39 79 90

Học bổng dành cho Sinh viên quốc tế

Có nhiều suất học bổng dành cho sinh viên quốc tể đạt thành tích cao có dự định tham gia chưdng trình học chuyển tiếp đại học, đại học hoặc sau đại học tại Đại học Kỹ thuật Svvinburne năm 2018.

Các ngành học cử nhân:

 • Hoc bổng lên đẽn A$38,000 dành cho các sinh viên đăng kí học chương trình đại học. Học sinh sẽ đạt đươc học bống năm đâu tiên trị giá 10% VƠI điểm trung bình lớp 12 8.0 trở lên; 15% VỚI điểm 8.5 trở lên, 20% nẽu điểm 9.0 trở lên và 25% nẽu điểm 9.5 trở lên. Hoc bổng này sẽ được duy trì và tăng dàn trong những năm học còn lại, nhưng không quá 25%.

Các ngành học cử nhân Chuyên nghiệp (Proíessional Undergraduate):

 • Học bống 25% học phí mỗi năm được trao cho các học sinh tỗt nghiêp tư các chương trình trung hoc phố thông uy tín của úc (ví du VCE/ATAR).

Chương trình Chuyển tiếp từ các Đại học đổi tác:

 • Hoc bổng lên đẽn 25% dành cho các sinh viên đã hoàn tất năm hai tai các Đai học đỏi tác, và sẽ hoàn thành tối thiểu 2 năm còn lại của chương trình tại Svvinbunre. Sinh viên sẽ đat được học bổng năm đàu tiên tại Svvinbunre trị giá 10% với điếm trung bình hai năm tại trường đối tác 6.5 trở lên; 15% với điểm 7.0 trở lên, 20% nễu điểm 7.5 trở lên và 25% nẽu điểm 8.0 trở lên. Hoc bổng này sẽ được duy trì và không thay đổi cho năm học cuối cung.

Thạc sĩ:

 • Học bổng lên đến A$19,000 dành cho các sinh viên đăng kí học Thac sĩ dạng tín chỉ trong 2 năm ngoai trừ ngành Master of Information Technology (Professional Computer) và Master of Science (Netvvork Systems). Sinh viên sẽ đạt đươc hoc bổng năm đằu tiên trị giá 10% với điểm trung bình Đại hoc 6.5 trở lên; 15% VỚI điểm 7.0 trở lên, 20% nếu điểm 7.5 trở lên va 25% nẽu điểm 8.0 trở lên. Học bổng này sẽ đươc duy trì và tăng 5% (nhưng không vượt quá 25%) cho năm học thứ hai.

du-hoc-my-chon-nganh-uu-tien-dinh-cu

Master of Information Technology (Professional Computing) và Master of Science (Netvvork Systems):

Chương trình chuyển tiếp Đại học:

 • Học bổng từ A$2,500 đẽn A$5,000 danh cho những sinh viên theo hoc trọn gói chương trình Dư bi Đai học và/hoăc Cao đẳng Umlmk và chương trình cử nhân.

Thời hạn nhập học:

19/2/2018

18/6/2018

8/10/2018

Học bổng học Thạc sĩ dành cho các sinh viên vừa tốt nghiệp Cử nhân tại Svvinburne:

 • Giảm 10% hoc phí mỗi năm hoc dành cho sinh viên vừa tốt nghiêp Cử nhân tai Swinburne và tiẽp tục theo hoc bậc Thac sĩ theo dạng tín chỉ.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ/TIÊU CHÍ LỰA CHỌN:

Các ứng viên cân đáp ứng các yêu cầu sau:

 • là sinh viên quốc tể
 • đủ điêu kiện học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne
 • bắt đằu nhập học vào năm 2018
 • chưa nhận được bắt kì học bổng nào khác tai Swinburne hoăc được tham gia bất kỳ chính sách miền giảm học phí nào
 • chưa đăng kí học tại Swinburne (trừ sinh viên đăng kí chương trình Học bống Thạc sĩ dành cho các sinh viên tốt nghiệp cử nhân tại trường)
 • trước đây chưa nhâp học bát kỳ khoá hoc nào tai Swinburne
 • không phải là công dân úc hoặc New Zealand, hoặc có thẻ thường trú tại Úc

Áp dung các tiêu chuấn tiến trình môn hoc. Học bổng sẽ bị cắt giảm đỗi VỚI những sinh viên không đạt tiêu chuẩn yêu câu học thuật trong quá trinh học.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mrs. Tran Hue Lan

Tel: 0908 397 990 – (+84) (28) 3822 2585

Mail: tranhuelan@gmail.com – director@tritientrading.com

Comments

comments

About admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Loading...