Hotline: 0908 39 79 90

HỆ THỐNG GIÁO DỤC CANADA

Giáo dục thuộc trách nhiệm của chính quyền các tỉnh (bang), Tuy nhiên không có sự khác biệt lớn về cách tổ chức trường lớp hay thời gian học các cấp.

Canada có hai ngôn ngữ chính thức là Tiếng Anh và Tiếng Pháp nhưng hầu hết các tỉnh (bang) đều dùng tiếng Anh, chỉ duy nhất Quebec là sử dụng tiếng Pháp nhiều hơn.

Hệ thống giáo dục tại Canada được chia thành 4 hệ thống:

1/ Quebec

2/ Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Nunavut, Ontario, Newfoundland, Northwest Territories, Yukon

3/ Prince- Edward Island, New Brunswick (EN), Saskatchewan

4/ Nova Scotia

Mặc dù vậy, chất lượng giảng dạy đều tốt đồng đều, Canada không có hệ thống đánh giá hoặc xếp loại các trường cho nên sinh viên có thể thoải mái xin chuyển qua một tỉnh (bang) khác học. Lưu ý, Quebec là trường hợp ngoại lệ do giáo trình ở đây được giảng dạy bằng tiếng Pháp.

1.         Hệ thống giáo dục ở Quebec

–          Mẫu giáo: 1-2 năm

–          Tiểu học: 6 năm

–          Trung học: 5 năm (không có lớp 12)

–          Cao đẳng/ Dạy nghề (CEGEP): tương đương College, 2- 3 năm

–          Đại học: 3-4 năm

–          Cao học: 2 năm

–          Tiến sĩ: 3 năm trở lên

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/immigrate-settle/students/finding-out/school-system.html

2.         Hệ thống giáo dục ở Alberta và các tỉnh (bang) phía nam

–          Tương tự như ở Việt Nam cho đến hết lớp 12, học sinh có 2 lựa chọn:

           + Học Diploma (2 năm)/ Advanced Diploma (3 năm vừa học vừa làm) rồi chuyển tiếp lên Đại học

           + Học thẳng Đại học (3-4 năm) thông thường là 4 năm.

–       Post- graduate (1 năm): khóa học sau Đại học, nhưng chưa phải là Thạc sĩ. Bằng có hiệu lực xin việc làm ở Canada.

–           Cao học: 2 năm

–          Tiến sĩ: 3 năm trở lên

http://www.studyinalberta.ca/primary-and-secondary/overview/structure/

3.          Hệ thống giáo dục ở Prince- Edward Island, New Brunswick (EN), Saskatchewan

Khá giống với Hệ thống giáo dục ở Alberta và các tỉnh (bang) phía nam

 4.        Hệ thống giáo dục ở Nova Scotia

–          Bắt đầu học tiểu học khi 5 tuổi.

–          Tiểu học: Lớp 1 – 6, trung học: Lớp 7- 9, và phổ thông: 10 – 12

–          Lớp học có thể bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp. Tuy nhiên, đa số các trường đều dạy tiếng Anh.

–          Tiếng Pháp nằm trong các môn học tự chọn từ lớp 4- 9

–          Sau phổ thông, học sinh có thể:

           + Học Diploma (2 năm)/ Advanced Diploma (3 năm vừa học vừa làm) rồi chuyển tiếp lên Đại học

           + Học thẳng Đại học (3-4 năm) thông thường là 4 năm.

–       Post- graduate (1 năm): khóa học sau Đại học, nhưng chưa phải là Thạc sĩ. Bằng có hiệu lực xin việc làm ở Canada.

–           Cao học: 2 năm

–          Tiến sĩ: 3 năm trở lên

 https://novascotiaimmigration.com/live-here/education/


Comments

comments

About admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Loading...