Hotline: 0908 39 79 90

ĐẠI HỌC CURTIN

Đại học Curtin không chỉ là trường đại học lớn nhất Tây Úc mà còn dẫn đầu về đa dạng văn hóa. Những giá trị tinh thần từ các sắc tộc khác nhau đã tạo ra sự đa dạng này và làm cho bầu không khí tại trường thêm hứng thú cho các học viên. Từ đó chuẩn bị cho các bạn sinh viên học tâp và làm việc hiệu quả trong một thế giới toàn cầu hóa.

     Curtin cung cấp các khóa học đại học và cao học như là:

  •        Nông nghiệp,môi trường và bảo vệ
  •        Kiến trúc và xây dựng
  •        Nghệ thuật và công nghiệp sáng tạo
  •        Kinh doanh,Quản trị và
  •        Giaó dục
  •        Kỹ sư và mỏ
  •        Sức khỏe
  •        Công nghệ thông tin
  •        Khoa học và toán học

1/  Các khóa học đại học

Khóa học IELTS Điều kiện Học phí Thời gian Khai giảng
Khoa học môi trường 6.5 không có kĩ năng nào dưới 6.0 Hoàn tất lớp 12 $32,400 3 năm Tháng 2 và 7
Kiến trúc 6.5 không có kĩ năng nào dưới 6.0 Hoàn tất lớp 12 $29,600 3 năm Tháng 2
Kế toán 6.5 không có kĩ năng nào dưới 6.0 Hoàn tất lớp 12 $26,800 3 năm Tháng 2 và 7
Kỹ sư hóa 6.5 không có kĩ năng nào dưới 6.0 Hoàn tất lớp 12 $32,300 3 năm Tháng 2 và 7
Hệ thống thông tin kinh doanh 6.5 không có kĩ năng nào dưới 6.0 Hoàn tất lớp 12 $26,800 3 năm Tháng 2 và 7

 2/  Các khóa học cao học

Khóa học IELTS Điều kiện Học phí Thời gian Khai giảng
Quản lí môi trường 6.5 không có kĩ năng dưới 6.0,CAE điểm C,PTE 58 Hoàn tất bằng cử nhân $33,500 2 năm Tháng 2 và tháng 7
Kế toán 6.5 không có kĩ năng dưới 6.0,CAE điểm C,PTE 58 Hoàn tất bằng cử nhân $30,400 1.5 năm Tháng 2 và tháng 7


Comments

comments

About admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Loading...