Hotline: 0908 39 79 90

Cao đẳng Dublin

DIFC

Dublin International Foundation (DIFC) được thành lập năm 1999 cung cấp các khóa học nền tảng chuyên môn , chuẩn bị cho các bạn sinh viên quốc tế con đường vào các trường đối tác ở Ireland và UK.Cả hai chương trình đại học và sau đại học được giảng dạy và sinh viên nào đã hoàn tất các chương trình này được đặt trong awide-loạt  các khóa học giáo dục đại học.Do danh tiếng của chúng tôi cho chạy các khóa học nền tảng chất lượng như một con đường vào đại học.DIFC được bổ nhiệm bởi NCUK là trung tâm phân phối độc quyền của nó ở Ireland cho các khóa học NCUK.Thực chất,khóa học NCUK chuẩn bị cho việc học tập của sinh viên tại một trong 11 trường hợp tác. đại học NCUK đã phát triển quan hệ đối tác với các trường đại học khác cũng như các trường đại học tại Úc và Cộng hòa Ireland .Đó giúp NCUK đáp ứng các nhu cầu giáo dục của các sinh viên quốc tế. 

DIFC liên thông với:

 1.       Royal College of Surgeons Ireland (RCSI)
 2.       St George ‘s University London(SGUL)
 3.       The University of Central Lancashire
 4.       Debrecen University (in Hungary)
 5.        Charles University (in Czech Republic )
 6.       Maynooth University
 7.       University of Cork
 8.       University of Limerick
 9.       Bradford University (UK)
 10.   Huddersfield University (UK)
 11.   Athlone Institute of Technology
 12.   Dundalk Institute of Techonology
 13.   Leeds University
 14.   University of Cambridge
 15.   University of London
 16.   University of Durham
 17.   Aston University
 18.   Sheffield University
 19.   Manchester University
 20.   University of Edinburgh

 Khóa học Foundation :

Khóa học Thời gian học Điều kiện học Học phí
Khoa học và sức khỏe 9 tháng Hoàn thành bậc phổ thông trung học,IELTS 5.0 €12,950
Quản trị kinh doanh 9 tháng Hoàn thành bậc phổ thông trung học,IELTS 5.0 €10,950
Kỹ sư và công nghệ 9 tháng Hoàn thành bậc phổ thông trung học,IELTS 5.0 €10,950
Khoa học 9 tháng Hoàn thành bậc phổ thông trung học,IELTS 5.0 €10,950

Cao đẳng nâng cao :

Thời gian học: 9 tháng

Điều kiện học: xuất sắc hoàn thành khóa học cử nhân hoặc 3 năm cao đẳng,IELTS 5.0

Học phí: €10,950

Chương trình Tiếng Anh:

 •          Tiếng Anh Foundation (3 tháng,€2,500)
 •          Dự bị đại học (3 tháng,€2,500)
 •          Academic English (3-12 tháng) : €2,500-€9,000


Comments

comments

About admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Loading...