Hotline: 0908 39 79 90

Birmingham City University International College (BCUIC)

BCUIC là một trường Cao đẳng, trực thuộc của Birmingham City University. Sự hợp tác giữa Trường Đại học Birmingham City và BCUIC cho phép sinh viên quốc tế liên thông để đạt được một bằng cử nhân hoặc thạc sĩ từ Đại học Birmingham City.

Các khóa học

1/ Chương trình Dự bị và chuyển tiếp Bậc đại học

Yêu cầu đầu vào: Giai đoạn 1: IELTS 5.5 (không thấp hơn 5.5); Giai đoạn 2: 6.0 (không thấp hơn 5.5); Hoàn thành lớp 12 với điểm trung bình 5.0 (tất cả các môn) hoặc hoàn thành của lớp 11 với điểm trung bình 7.0 (chỉ áp dụng cho ngành Kinh tế).

Bước và Ngành học Học phí BCUIC mỗi bước Số lượng học kỳ Học phí BCU mỗi bước Thời gian nhập học
Bước 1: Dự bị Đại học ngành Kế toán, Kinh tế và Marketing £10,600 2 £10,500 Tháng 10, 1, 5
Bước 1: Dự bị Đại học ngành Kế toán, Kinh tế và Marketing (1 học kỳ) £7,300 1 £10,500 Tháng 10, 1, 5
Bước 1: Dự bị Đại học ngành Nghệ thuật và Thiết kế £10,600 2 £10,500 Tháng 10, 1, 5
Bước 1: Dự bị Đại học ngành Nghệ thuật và Thiết kế (extended) £14,600 3 £10,500 Tháng 10, 5
Bước 1: Dự bị Đại học Nghiên cứu xây dựng Môi trường £10,600 2 £10,500 Tháng 10, 5
Bước 1: Dự bị Đại học Kinh tế và Tài chính (1 học kỳ) £7,300 1 £10,500 Tháng 10, 5
Bước 1: Dự bị Đại học Kinh tế và Tài chính. £10,600 2 £10,500 Tháng 10, 5
Bước 1: Dự bị Đại học Kỹ sư £12,100 2 £11,800 Tháng 10, 5
Bước 1: Dự bị Đại học Luật £10,600 2 £10,500 Tháng 10, 5
Bước 1: Dự bị Đại học Công nghệ £10,600 2 £11,500 Tháng 10, 5
Bước 2: Năm nhất Đại học ngành Kế toán, Kinh tế và Marketing £10,800 2 £10,500 Tháng 10, 5
Bước 2: Năm nhất Đại học ngành Kinh tế và Tài chính £10,800 2 £10,500 Tháng 10
Bước 2: Năm nhất Đại học ngành Nghiên cứu xây dựng môi trường £10,800 2 £11,300 Tháng 10, 1
Bước 2: Năm nhất Đại học ngành Kỹ sư £12,100 2 £11,800 Tháng 10
Bước 2: Năm nhất Đại học ngành Công nghệ £12,100 2 £11,800 Tháng 10

2/ Chương trình Dự bị và chuyển tiếp Bậc Cao học

Yêu cầu đầu vào: Giai đoạn 1 (Business) IELTS 5.5 (không thấp hơn 5.5); Giai đoạn 1 (Luật) 6.0 (không thấp hơn 5.5); Một trình độ tương đương với tối thiểu là UK National Higher Diploma (HND), với điểm TB là 2.3 trên thang điểm 4.0 hoặc tương đương.

Bước và Ngành học Học phí BCUIC mỗi bước Số lượng học kỳ Học phí BCU mỗi bước Thời gian nhập học
Bước 1: Dự bị Cao học ngành Nghệ thuật và Thiết kế  (Extended) £14,600 3 £10,500 Tháng 10, 6
Bước 1: Dự bị Cao học ngành Nghệ thuật và Thiết kế £10,100 2 £10,500 Tháng 10, 1
Bước 1: Dự bị Cao học ngành Luật £7,500 1 £10,500 Tháng 10, 3, 6
Bước 1: Dự bị Cao học ngành Luật (Extended) £10,100 2 £10,500 Tháng 10, 3, 6
Bước 1: Dự bị Cao học ngành Truyền thông £10,100 2 £10,500 Tháng 10, 3, 6
Bước 1: Dự bị Cao học ngành Kinh tế (Extended) (MBA 12 tháng) £10,100 2 £13,000 Tháng 10, 3, 6
Bước 1: Dự bị Cao học ngành Kinh tế (Extended) (MBA 18 tháng) £10,100 2 £13,500 Tháng 10, 3, 6
Bước 1: Dự bị Cao học ngành Kinh tế (Extended) (MSc 12 tháng) £10,100 2 £10,600 Tháng 10, 3, 6
Bước 1: Dự bị Cao học ngành Kinh tế (Extended) (MSc 18 tháng) £10,100 2 £11,100 Tháng 10, 3, 6
Bước 1: Dự bị Cao học ngành Kinh tế (MBA 12 tháng) £7,500 1 £13,000 Tháng 10, 3, 6
Bước 1: Dự bị Cao học ngành Kinh tế (MBA 18 tháng) £7,500 1 £13,500 Tháng 10, 3, 6
Bước 1: Dự bị Cao học ngành Kinh tế  (MSc 12 tháng) £7,500 1 £10,600 Tháng 10, 3, 6
Bước 1: Dự bị Cao học ngành Kinh tế  (MSc 18 tháng) £7,500 1 £11,100 Tháng 10, 3, 6
Bước 1: Dự bị Cao học ngành Quản lý (General) £7,500 1 £12,000 Tháng 10, 3, 6
Bước 1: Dự bị Cao học ngành Quản lý (Luxury) £7,500 1 £14,000 Tháng 10, 3, 6
Bước 1: Dự bị Cao học ngành Quản lý (Extended) (General) £10,100 2 £12,000 Tháng 10, 3, 6
Bước 1: Dự bị Cao học ngành Quản lý (Extended) (Luxury) £10,100 2 £14,000 Tháng 10, 3, 6


Comments

comments

About admin

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Loading...